Sobota 08 sierpnia 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Informacja w sprawie w ydawani a decyzji administracyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej w formie:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i życie klientów oraz pracowników Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uc...

Świetlica środowiskowa „PROMYK”

Od 01.05.2019 r. do nadal świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. ...

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 - 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego...

W związku z zagrożeniem Koronawirusem SARS-Cov-2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje:

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Nowe druki wniosków dotyczące ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON

Nowe druki wniosków dotyczące ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON

UWAGA! Zmiana godzin urzędowania Sekcji ds. Niepełnosprawności

UWAGA! Zmiana godzin urzędowania Sekcji ds. Niepełnosprawności

Uwaga zmiana godzin urzędowania !!!

Uwaga zmiana godzin urzędowania !!!

Dodatki Mieszkaniowe - WAŻNA INFORMACJA !!!!!

strona: 12345678