Piątek 22 stycznia 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

APEL !!!

Poradnik dla Rodziny

poradnik dla rodziny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE OSTRZEGA

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach rozpoczął dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Międzynarodowy Dzień Rodzin ONZ

Krajowy Mechanizm Prewencji

CO TO JEST KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI? Jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT). W dniu 18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powie...

Biesiada Śląska dla seniorów miasta Świętochłowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w dniu 18 września 2014r. o godz.15.00 organizuje Biesiadę Śląską dla seniorów miasta Świętochłowice w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – Lipinach przy ul. Chorzowskiej 73.

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014r

strona: 12345678