Poniedziałek 24 luty 2020

Zapisz się na newsletter

Zachęcamy do zapisania się w formularzu poniżej. Zapoznaj się z regulaminem

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2013 roku

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2013 roku

Program wyrównywania różnic między regionami II

Program wyrównywania różnic między regionami II

Zajęcia z zakresu „dogoterapii”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż rusza nabór na zajęcia z zakresu „dogoterapii” dla dzieci podsiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wykazy placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym w Świętochłowicach

Wykazy placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym w Świętochłowicach

Dzień Pracownika Socjalnego 2012

21 listopada 2012 - Dzień pracownika Socjalnego

Komunikat Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia....

Kongres Obywatel Senior pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Kongres Obywatel Senior pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DODATKOWY TERMIN DO DNIA 31.08.2012R.!

REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DODATKOWY TERMIN DO DNIA 31.08.2012R.!

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż dnia 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głucho-niewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, po...

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, spośród 33 miast biorących udział w konkursie wyłoniono 24 najlepsze merytorycznie inicjatywy projekto...
strona: 1234567