Sobota 08 sierpnia 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Komunikat Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia....

Kongres Obywatel Senior pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Kongres Obywatel Senior pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DODATKOWY TERMIN DO DNIA 31.08.2012R.!

REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DODATKOWY TERMIN DO DNIA 31.08.2012R.!

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż dnia 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głucho-niewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, po...

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, spośród 33 miast biorących udział w konkursie wyłoniono 24 najlepsze merytorycznie inicjatywy projekto...

Nowe szanse i możliwości

1 Kwietnia 2012 roku Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach rozpoczęło realizację projektu „Nowe szanse i możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej oraz niepełnosprawne do udziału w 6-miesięcznym programi...

Aktywny samorząd

W związku z możliwością przystąpienia miasta Świętochłowice do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych chcących brać udział w programie o zgłoszenie do Samodzielnej Sekcji ds. niepełnosprawności informacji o obszarze zainteresowania (obszary wsparcia opisane poniżej)....

Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Chorzowie realizuje projekt pt „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

Nabór na zajęcia z zakresu „dogoterapii” dla dzieci niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż rusza nabór na zajęcia z zakresu „dogoterapii” dla dzieci niepełnosprawnych

Bal przebierańców dla seniorów miasta Świętochłowice

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 15.02.2012r. w Centrum Kultury Śląskiej odbył się bal przebierańców dla seniorów miasta Świętochłowice. W balu uczestniczyło 120 seniorów, którzy wykazali się niezwykłą pomysłowością w wykonaniu strojów.
strona: 12345678