Piątek 22 stycznia 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż dnia 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głucho-niewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, po...

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, spośród 33 miast biorących udział w konkursie wyłoniono 24 najlepsze merytorycznie inicjatywy projekto...

Nowe szanse i możliwości

1 Kwietnia 2012 roku Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach rozpoczęło realizację projektu „Nowe szanse i możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej oraz niepełnosprawne do udziału w 6-miesięcznym programi...

Aktywny samorząd

W związku z możliwością przystąpienia miasta Świętochłowice do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych chcących brać udział w programie o zgłoszenie do Samodzielnej Sekcji ds. niepełnosprawności informacji o obszarze zainteresowania (obszary wsparcia opisane poniżej)....

Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Chorzowie realizuje projekt pt „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

Nabór na zajęcia z zakresu „dogoterapii” dla dzieci niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż rusza nabór na zajęcia z zakresu „dogoterapii” dla dzieci niepełnosprawnych

Bal przebierańców dla seniorów miasta Świętochłowice

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 15.02.2012r. w Centrum Kultury Śląskiej odbył się bal przebierańców dla seniorów miasta Świętochłowice. W balu uczestniczyło 120 seniorów, którzy wykazali się niezwykłą pomysłowością w wykonaniu strojów.

Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców

Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa śląskiego

Komunikat ZIMA

Z uwagi na przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne – bardzo niską temperaturę, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przedłuża czas pracy niżej wymienionych Ośrodków Wsparcia:

Wizyta gości z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

W dniu 18 października Klub Młodzieżowy „Dziupla” po raz trzeci gościł studentów ze Wschodu w ramach projektu „Study Tours to Poland”.
strona: 12345678