Sobota 06 marca 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

UWAGA !!! Nowe druki wniosków dotyczące ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON

....od 01.01.2021r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 24 grudnia 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że w dniu 24 grudnia wszystkie działy ośrodka będą nieczynne.

Informacja dla mieszkańców - OPS w Świętochłowicach - zmiana nr tel. pracowników socjalnych

Szanowni Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że numery telefonów Sekcji Pomocy Środowiskowej Nr 2 przy ul. Bytomskiej 8, w dniu 26 października 2020 r. uległy zmianie. Mieszkańców chcących zgłosić się do pracownika socjalnego w/w sekcji, prosi się o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów: 32 770 91 94 32 770 91 ...

Sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców Świętochłowic

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zawarł umowę z Fundacją Eco Textil od Was dla Was z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, dzięki której zostały przekazane do Ośrodka sprzęty rehabilitacyjne i pomocnicze z których nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy Świętochłowic. Wypożyczalnia będzie uruchomiona z dniem 21.09.2020 r. Wypożyczalnia sprzętu...

Praca OPS wdniu 18.09.2020 r.

15 / 09 / 2020 Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 18 września 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach będzie czynny.w godzinach od 7:00 do 13:00

Moduł III - wydłużenie terminu składania wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wydłużeniu terminu składania wniosku przez osoby niepełnosprawne na dofinansowanie w ramach modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” do dnia 15 października 2020.

Praca OPS w dniu 17.08.2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach będzie nieczynny. *Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 17.06.2020 r.

Informacja w sprawie w ydawani a decyzji administracyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej w formie:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i życie klientów oraz pracowników Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uc...

Świetlica środowiskowa „PROMYK”

Od 01.05.2019 r. do nadal świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. ...
strona: 12345678