Wtorek 21 stycznia 2020

„Aktywny samorząd” 2019 – Obszar C zadanie 1 – NOWE!

12 / 08 / 2019

Moduł I Obszar C zadanie 1: - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat: - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o
niepełnosprawności,

- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności
do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym.

Wkladka obszar C zad.1.pdf / rozmiar: 341.08 kb
Zał.2f zas. lek. C1.pdf / rozmiar: 448.49 kb

Pozostałe dokumenty do pobrania w zakładce „Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019 rok.