Niedziela 20 października 2019

APEL !!!

6 / 12 / 2016

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach apeluje do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie  wszelkich sytuacji kryzysowych tj: osób bezdomnych, osób które nie są w stanie samodzielnie egzystować oraz osób nieodpowiednio ubranych do pory roku do Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się przy ulicy Katowickiej 35 tel. 32 2454 860 w. 39 w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 lub bezpośrednio do służb miejskich:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego        32 3480 899

Straż Miejska                                                                        32 3491 973

Policja                                                                                     32 3490 200

Zobacz także:

Poradnik dla Rodziny
Poradnik dla Rodziny (15.09.2016)
poradnik dla rodziny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
zobacz więcej