Piątek 22 stycznia 2021

Informacja w sprawie w ydawani a decyzji administracyjnych

24 / 07 / 2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, ż e
od 3 sierpnia 2020 r. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń
z pomocy społecznej w formie:
− zasiłków okresowych
− zasiłków stałych
− zasiłków celowych
− specjalnych zasiłków celowych
− świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
− pomocy w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole
i w domu”
− usług opiekuńczych
− specjalistycznych usług opiekuńczych
− innych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej nie
wymienionych powyżej
− potwierdzenia prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej
− pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego
wydawane będą w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Katowickiej 35
w pok. 101b (parter), w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9 00 do 10 00
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 032 2455
104 wew. 38
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego
szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS Cov 2 i rozprzestrzenianiem
się choroby COVID 19, w trosce o zdrowie i życie klientów oraz pracowników
prosimy o zachowanie wsze lkich środków zapobiegawczych tj. dezynfekowanie rąk
po wejściu do budynku, zakładanie maseczki ochronnej oraz zachowanie bezpiecznej
odległości.

Zobacz także:

Praca OPS w dniu 17.08.2020
Praca OPS w dniu 17.08.2020 (11.08.2020)
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Ośrodek Po...
zobacz więcej
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2020/2021
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 (24.07.2020)
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego sz...
zobacz więcej