Piątek 22 stycznia 2021

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

24 / 07 / 2020

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i życie klientów oraz pracowników Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że formularze wniosków  o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wraz z załącznikami należy pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops-sw.pl ( zakładka Informacje ) .

Wzór wypełnionego wniosku można pobrać klikając w poniższy link:

Link - wzór do pobrania

W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym będzie można pobrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Katowickiej 35.

Szczegóły dotyczące składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 032 2455 104 wewn. 38

 

 

Przyjmowanie wniosków

 

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami można będzie złożyć:

1)   w terminie od 01 września 2020 r. do 11 września 2020 r. osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Katowickiej 35 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 032 2455 104 wewn. 38

2) w terminie od 14 września 2020 r. do 15 września 2020 r. wrzucając w zaklejonej kopercie z dopiskiem stypendium szkolne do urny umieszczonej na parterze budynku Ośrodka przy przy ul. Katowickiej 35.

 

Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice w terminie od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 r. ( liczy się data stempla pocztowego)

 

Biorąc pod uwagę rekomendacje służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zakażenia koronawirusem  na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Zobacz także:

Informacja w sprawie w ydawani a decyzji administracyjnych
Informacja w sprawie w ydawani a decyzji administracyjnych (24.07.2020)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż wydawanie decyz...
zobacz więcej
Świetlica środowiskowa „PROMYK”
Świetlica środowiskowa „PROMYK”  (07.07.2020)
Od 01.05.2019 r. do nadal świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest ...
zobacz więcej