Wtorek 10 grudnia 2019

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach INFORMUJE

9 / 01 / 2018

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Wydział Polityki Społecznej                                                           Katowice, 28 grudnia 2017 r.

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

PSVII.021.4.2017

tel. 32/20-77-874,824

 

 

Pani/Pan

Prezydent, Burmistrz, Wójt wszyscy

 

 

Szanowni państwo,

 

uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.)

Adres do korespondencji: ,

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej ul. Powstańców 41a 40 - 024 Katowice

 

 

Z poważaniem Ewa Chrost

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zobacz także:

KASA - godziny urzędowania
KASA - godziny urzędowania (20.07.2017)
godziny otwarcia kasy
zobacz więcej