Piątek 22 stycznia 2021

Zmiana ADRESU Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

17 / 05 / 2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach infomuje, że Zespół Interdyscyplinarny ds. Przciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dniem 20 maja 2019 roku został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Wallisa 4.