Piątek 22 stycznia 2021

Dodatki Mieszkaniowe

20 / 01 / 2020

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w pełnej wysokości.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz.U. Nr 156, poz.1817)

Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XVI/135/2004 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie określenia wskaźnika procentowego wydatków na mieszanie stanowiącego  podstawę do wyliczenia dodatku mieszkaniowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 24.poz.834)