Środa 19 grudnia 2018

Dodatki Mieszkaniowe

12 / 04 / 2011

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w pełnej wysokości.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz.734 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz.U. Nr 156, poz.1817)

Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XVI/135/2004 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie określenia wskaźnika procentowego wydatków na mieszanie stanowiącego  podstawę do wyliczenia dodatku mieszkaniowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 24.poz.834)