Sobota 16 stycznia 2021

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

12 / 04 / 2011

Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowa 3 (pokój 1) lub na stronie internetowej Ośrodka.

Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do administratora domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym składany jest wniosek. Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie pełne 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Plebisctytowa 3 (pokój 1).

 

Godziny przyjęć wniosków:

Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 15:00

 

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Termin ten może zostać przedłużony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice. Składa się je w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, I piętro pok. 202.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Wysokość dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego (12.04.2011)
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gosp...
zobacz więcej
Zryczaltowany dodatek energetyczny
Zryczaltowany dodatek energetyczny (06.12.2017)
ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY zwany dalej DODATKIEM ENERGETYCZNYM ...
zobacz więcej