Piątek 22 stycznia 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

PAL

11 / 07 / 2011

Działania w ramach Programu adresowane były do mieszkańców dzielnicy Lipiny w szczególności do osób i grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym min. do osób bezrobotnych, rodziców niewydolnych wychowawczo, społecznie i ekonomicznie, emerytów, rencistów, osób starszych i niepełnosprawnych, do osób i rodzin z problemem alkoholowy, dzieci oraz osób aktywnie społecznie. Zakres i forma działań w PAL uzależniony był od indywidualnych potrzeb z każdej z grup objętych wsparciem. W roku 2016 zrealizowano następująca działania.

 1. Zajęcia komputerowe dla mieszkańców
 2. Zajęcia dla dzieci.
 3. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty kulinarne
  • zajęcia sportowe
 4. Zajęcia dla młodzieży.

  Klub skierowany jest do młodzieży zamieszkującej dzielnice Świętochłowic Lipiny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w środy w godzinach 18-20 oraz w soboty w godzinach 11-15.

  Ramowe działania skierowane do młodzieży:

  • Animacja czasu wolnego
  • Działania społeczne młodzieży
  • Zajęcia stacjonarne:

   - zajęcia muzyczne; zajęcia plastyczne malarskie, pierwszej pomocy; spotkania tematyczne – zajęcia fotograficzne, filmowe,

   - „Wychowanie przez Pomaganie” Organizacja działań młodzieży na rzecz potrzebujących w ramach wolontariatu młodzieżowego: młodzież uczestniczy w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas, udział młodzieży w finale Szlachetnej Paczki, również młodzież pomaga młodszym kolegom w nauce, i w organizowaniu zajęć dla dzieci.

 5. Zajęcia Klub Malucha
  • spotkania Klubu Malucha odbywają się w poniedziałki od godziny 14 do godziny 16.00. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 2-5 lat.
 6. Klub Aktywnych Pań

  W ramach klubu aktywnych pań prowadzi się następujące zajęcia:

  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Aerobik
  • Warsztaty; plastyczne, kulinarne,
  • Klub Aktywnych Kobiet to przedsięwzięcie przeznaczone dla mieszkanek dzielnicy Lipiny. Wychodzi naprzeciw potrzebom pań, których głównym zajęciem jest prowadzenie domu i wychowywanie dzieci, a których potrzeby własne odeszły na dalszy plan. Klub wychodzi naprzeciw potrzebom Pań. Celem Klubu jest, aby dzielnica stała się miejscem atrakcyjnym, tętniącym życiem.
  • Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w soboty w godzinach 15-18.00, uczestniczki chętnie wymieniają się informacjami i wspierają się.
 7. Warsztaty:
  • kulinarne dla mieszkanek Lipin - „Co upichcić najbliższym”, by potrawy wyglądały atrakcyjnie, a przede wszystkim były zdrowe, smaczne i niedrogie? Odpowiedź na to pytanie znają panie które skorzystały z zajęć kulinarnych. Zajęcia kulinarne dla mieszkanek Lipin odbyły się w Centrum Integracji Społecznej.
  • Warsztaty Wielkanocne
  • Warsztaty Bożonarodzeniowe

   Mieszkanki Lipin w trakcie spotkań poznały różne techniki wykonania ozdób świątecznych.

 8. Klub seniora

  W ramach działań PAL seniorzy utworzyli klub seniora.

  Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16-19, w ramach zajęć odbywają się spotkania min. z dzielnicowym, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne oraz klub dyskusyjny.

 9. Epi centrum wolontariatu

  W ramach PAL działa Centrum Wolontariatu, którego celem jest wsparcie i integracja świętochłowickich działań wolontaryjnych oraz popularyzacja idei wolontariatu wśród mieszkańców Świętochłowic poprzez: poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat możliwości włączenia się w działania wolontaryjne, tworzenie platformy pośrednictwa między organizacjami, a wolontariuszami, prowadzenie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców miasta i promocji wolontariatu, wsparcie szkoleniowe wolontariuszy.

 10. Projekty socjalne

  PAL współpracuje z Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w ramach współpracy studenci realizują projekty socjalne.

 11. Biblioteka sąsiedzka

  Od grudnia 2014 roku na wniosek mieszkańców w PAL uruchomiono Bibliotekę Sąsiedzką. Od grudnia 2014 roku na wniosek mieszkańców w PAL uruchomiono Bibliotekę Sąsiedzką. Regały oraz książki zostały przekazane przez mieszkańców Lipin. Wypożyczalnia działa od poniedziałku do piątku. W księgozbiorze biblioteki jest 300 książek.

  Działania prowadzone w ramach PAL pokazują, że dzięki potencjałowi drzemiącemu w uczestnikach oraz woli podjęcia przez nich większej aktywności, istnieje możliwość nie tylko poprawy ich osobistej sytuacji życiowej, lecz również poprawy funkcjonowania całej społeczności lokalnej.

Zobacz także:

Prace społecznie użyteczne (11.07.2011)
Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych be...
zobacz więcej