Piątek 22 stycznia 2021

Świetlica Środowiskowa

28 / 11 / 2017

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "PROMYK"

 

3.jpg (2011-06-02 11:51:10)


 

 

W związku z realizacją projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
na terenie Miasta Świętochłowice dokładnie w dzielnicy Lipiny, przy ul. Chorzowskiej 73, powstaje placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa „Promyk” . Opieką i wsparciem zostanie objęta grupa 15 dzieci i młodzieży w wieku 8 – 12lat. Działalność placówki wsparta będzie pracą wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek – czwartek 11:00-19:00, piątek 8:00-16:00. Wychowankowie Świetlicy zostaną objęci pomocą ściśle związaną z nauką szkolną – nadrabianiem zaległości, nauką bieżącą, pomocą w odrabianiu zadań jak i pomocą mającą na celu rozwój zainteresowań tj. zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne i sportowe.

Rekrutację wychowanków placówki wsparcia dziennego oraz wolontariuszy wspomagających działalność Świetlicy, zaplanowano na przełomie miesięcy listopad - grudzień 2017r.

 

Od 01.05.2019 r. świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu i finansowana ze środków gminy Świętochłowice.

Placówka zapewnia miejsce dla 15 dzieci w wieku 8-12 lat i zapewnia podopiecznym:
- opiekę i wychowanie;
- pomoc w nauce;
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
Placówka zapewnia miejsce dla 15 dzieci w wieku 8-12 lat i zapewnia podopiecznym:
- opiekę i wychowanie;
- pomoc w nauce;
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

 

Zobacz także:

PAL
PAL (11.07.2011)
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej re...
zobacz więcej
Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne (11.07.2011)
Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych be...
zobacz więcej