Piątek 22 stycznia 2021

Dane kontaktowe

12 / 04 / 2011

Dane kontaktowe

12 / 04 / 2011

Dział pomocy dziecku i rodzinie

Kierownik działu: Iwona Makuła

Z-ca Kierownika działu: Arkadiusz Łuków

tel. 32 34 622 97

 

I zespół pracy z rodzina i wychowankiem

 

Asystent rodziny Agnieszka Gosławska

– praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego

Starszy asystent rodziny Joanna Maćkowiak

Młodszy Asystent Sylwia Konupek

Młodszy asystent rodziny Iwona Pustelnik

Młodszy asystent rodziny Paulina Taraska

Młodszy asystent rodziny Żaneta Trzpis

 

 

Starszy specjalista pracy socjalnej Krystyna Synowiec

– praca z usamodzielnianymi wychowankami

Starszy pracownik socjalny Sandra Pioseczny

- realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Specjalista pracy socjalnej Monika Kowalczyk

- opracowywanie skierowań do świętochłowickich placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych

Aspirant pracy socjalnej Karolina Weber

- ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych, zgłaszanie dłużników do BIG

II zespól do spraw pieczy zastępczej

 

Starszy specjalista pracy socjalnej Monika Jarosz

- prowadzenie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, koordynowanie pracy Zespołu

Koordynator pieczy zastępczej Karina Kabot

- praca z 15 nowymi rodzinami zastępczymi

Starszy specjalista pracy socjalnej Irmina Moś

- praca z rodzinami zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Bytomska 8 (pokoje 101 – 105 oraz 110 i 111)

41 – 600 Świętochłowice

tel. 32 34 622 94 do 98

e-mail: pdir(malpka)ops-sw.pl

Punkt wsparcia rodzin „Tęcza”

Psycholog Jarosław Jakubowski

Psycholog Izabela Kalus

  • Poniedziałek         - 700 – 1700
  • Wtorek                 - 700 – 1500
  • Środa                   -  700 - 1500
  • Czwartek              - 700 – 1500
  • Piątek                   - 700 - 1500

 

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Wsparcia Rodzin „Tęcza”

ul. Bytomska 8, pok 110

41 – 600 Świętochłowice

kontakt: 503-970-324; 323-462-289;