Sobota 08 sierpnia 2020

Dane kontaktowe

12 / 04 / 2011

Dane kontaktowe

12 / 04 / 2011

Dział pomocy dziecku i rodzinie

Kierownik Działu: Iwona Makuła

tel. 32 34 622 97

e-mail: imakula(malpka)ops-sw.pl

I zespół pracy z rodzina i wychowankiem

Zastępca kierownika: Katarzyna Michalak                koordynowanie pracy Zespołu I

Starszy asystent rodziny Joanna Kasparek

Starszy asystent rodziny Joanna Maćkowiak

Młodszy Asystent Martyna Podstawska

 

– praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego

 

Młodszy asystent rodziny Iwona Pustelnik

Młodszy asystent rodziny Agnieszka Gosławska

Młodszy asystent rodziny Paulina Taraska

Pracownik socjalny Emilia Kujawska

Starszy pracownik socjalny Grzegorz Sorichta

– praca z usamodzielnianymi wychowankami

Starszy pracownik socjalny Sandra Pioseczny

- realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Specjalista pracy socjalnej Monika Kowalczyk

- opracowywanie skierowań do świętochłowickich placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych

Starszy specjalista pracy socjalnej Krystyna Synowiec

- ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych, zgłaszanie dłużników do BIG

II zespól do spraw pieczy zastępczej

Starszy specjalista pracy socjalnej Monika Jarosz     prowadzenie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, koordynowanie pracy Zespołu

Koordynator pieczy zastępczej Karina Kabot

- praca z 15 nowymi rodzinami zastępczymi

Starszy specjalista pracy socjalnej Irmina Moś

- praca z rodzinami zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic

Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Polańska

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Bytomska 8 (pokoje 101 – 105)

41 – 600 Świętochłowice

tel. 32 34 622 94 do 98

e-mail: pdir(malpka)ops-sw.pl

Punkt wsparcia rodzin „Tęcza”

Psycholog Jarosław Jakubowski

  • Poniedziałek         - 700 – 1700
  • Wtorek                 - 700 – 1500
  • Środa                   -  700 - 1500
  • Czwartek              - 700 – 1500
  • Piątek                   - 700 - 1500

Psycholog Magdalena ZioraDane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Wsparcia Rodzin „Tęcza”

ul. Katowicka 35

41 – 600 Świętochłowice

tel. 32 24 55 104 wew. 56

e-mail: tecza(malpka)ops-sw.pl

ul. Chorzowska 73

41 – 605 Świętochłowice

tel. 508 622 396

e-mail: swietlica.sr(malpka)gmail.com