Wtorek 24 listopada 2020

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

24 / / 2020

 

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Aktywny samorząd 2020 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

Sekcja ds. Niepełnosprawności

Wnioski do pobrania dofinansowania ze środków PFRON

INFORMATOR

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH