Piątek 22 luty 2019
Nowy-4A2,.jpg (2011-07-15 14:37:49)
Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

21 / 04 / 2011

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone fundacjom i organizacjom pozarządowym. W przypadku ogłoszenia konkursu szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Ośrodka w zakładce tablica ogłoszeń.

 

W ramach aktywnej rehabilitacji Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji prowadzi zajęcia mające na celu naukę poruszania się na wózku inwalidzkim, które są bezpłatne i odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17:30 do 19:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Świętochłowice – Chropaczów). Szczegółowe informacje zainteresowani uzyskają pod nr tel. 511 – 300 – 402.

 

Ponadto Ośrodek wraz z Państwową Strażą Pożarną prowadzi program „Powiadamiania służb ratunkowych” (policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego), którego adresatami są osoby z dysfunkcją narządu słuchu. Głównym celem programu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez naukę korzystania z programu powiadamiania służb ratunkowych, zachowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Osoby chętne do wzięcia udziału w programie proszone są o kontakt z nr tel. 32 770 – 91 -95.