Czwartek 09 kwietnia 2020

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

09 / / 2020

 

Aktywny samorząd 2020 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

Sekcja ds. Niepełnosprawności

Wnioski do pobrania dofinansowania ze środków PFRON

INFORMATOR

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH