Sobota 06 marca 2021

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

06 / / 2021

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2021 rok

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Aktywny samorząd 2021 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania.

PFRON - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Sekcja ds. Niepełnosprawności

Wnioski do pobrania dofinansowania ze środków PFRON

INFORMATOR

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH