Wtorek 29 września 2020

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

29 / / 2020

 

Aktywny samorząd 2020 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

Sekcja ds. Niepełnosprawności

Wnioski do pobrania dofinansowania ze środków PFRON

INFORMATOR

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH