Czwartek 09 kwietnia 2020

Aktywny samorząd 2019 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania

14 / 03 / 2019

 

1. Moduł I Obszar A

a) Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat : - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu

b) Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat:   - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu ruchu

c) Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat:   - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

d)  Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat:   - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu słuchu

Wkladka obszar A Zad.2 i 3.pdf / rozmiar: 326.23 kb
Wkładka obszar A Zad.1 i 4.pdf / rozmiar: 389.01 kb
Zał.2 Zas. lek. A1,A2.pdf / rozmiar: 494.05 kb
Zał.2a Zas. lek. A4, B4.pdf / rozmiar: 490.39 kb

1. Moduł I Obszar B

a) Zadanie 1: - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat: - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
– orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

b) Zadanie 2: - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat: - pomoc udzielona w ramach Obszaru B

c) Zadanie 3: - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat: - umiarkowany stopień niepełnosprawności

- dysfunkcja narządu wzroku

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

d) Zadanie 4: - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

- dysfunkcja narządu słuchu

- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

e) Zadanie 5: - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Adresat: - pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Wkładka obszar B.pdf / rozmiar: 389.63 kb
Zał.2a zas. lek. A4, B4.pdf / rozmiar: 490.39 kb
Zał.2b zas. lek. B1.pdf / rozmiar: 491.36 kb
Zał.2c zas. lek. B1, B3.pdf / rozmiar: 488.93 kb

1. Moduł I Obszar C

a) Zadanie 2: - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat: - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
– orzeczenie o niepełnosprawności

b) Zadanie 3: - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne

c) Zadanie 4: - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Adresat zad. 3 i 4: - stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

d) Zadanie 5: - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresat: - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
– orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Wkładka obszar C zad. 2.pdf / rozmiar: 404.70 kb
Wkładka obszar C zad. 3.pdf / rozmiar: 404.53 kb
Wkładka obszar C zad. 4.pdf / rozmiar: 405.56 kb
Wkładka obszar C zad. 5.pdf / rozmiar: 321.60 kb
Zał.2d zas. lek C3 i C4.pdf / rozmiar: 425.74 kb
Zał.2e zas. lek C5.pdf / rozmiar: 499.21 kb

1. Moduł I Obszar D

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresat: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa

- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Wkladka obszar D.pdf / rozmiar: 303.00 kb

5. Moduł II

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresat: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Wkladka Moduł_II.pdf / rozmiar: 334.37 kb

Zobacz także:

INFORMATOR
INFORMATOR (14.07.2011)
INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zobacz więcej