Sobota 16 stycznia 2021

Aktywny samorząd 2020 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania.

13 / 03 / 2020

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł I Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Moduł I Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej