Piątek 22 stycznia 2021

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 rok

13 / 03 / 2020

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski na dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej (dla osób posiadających podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP) za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępny na stronie: https://sow.pfron.org.pl lub w formie papierowej u Realizatora Programu tj. OPS Świętochłowice >> Sekcja ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4.

 1. Realizatorem programu dla mieszkańców powiatu Świętochłowice jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
 2. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą rozpatrywane zgodnie z warunkami w zakresie -form wsparcia, wysokości dofinansowania
  i adresata programu - określonymi w wytycznych i aktualnych dokumentach programowych ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:
 • a)    treść programu „Aktywny samorząd”
 • b)    „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”.
 • c)    „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

oraz przyjętych przez Realizatora „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 05.03.2020r.

 1. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ustala się w następujący sposób:
 • a)    dla Modułu I 
  • od 01.03.2020r. do 31.08.2020r.
 • b)    dla Modułu II
  • od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
  • do 10.10.2020r. (dla wniosków dotyczących rokuakademickiego 2020/2021).

Wnioski o dofinansowanie oraz załączniki do wniosków składa się na obowiązujących drukach przyjętych i zatwierdzonych przez PFRON oraz Realizatora programu (druki dostępne w siedzibie Sekcji ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4, na stronie internetowej www.ops-sw.pl lub na stronie SOW: https://sow.pfron.org.pl ).

 

Kierunki_dzialan_as_2020.pdf / rozmiar: 466.87 kb