Środa 19 czerwca 2019

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

29 / 11 / 2017

Samodzielna Sekcja ds. Niepełnosprawności Ośrodka Pomocy Społecznej, realizuje głównie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej czyli m. in. przyznawanie dofinansowania do uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wraz z ich opiekunami w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowaniem i nadzorem nad działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Nadzór nad działalnością WTZ obejmuje min.:

 1. Działalność finansową
 2. Funkcjonowanie warsztatów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami
 3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji

Samodzielna Sekcja ds. Niepełnosprawności Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje również pilotażowy program „Aktywny samorząd” na mocy podpisanej umowy nr AS3/000032/12/D zawartej w dniu 22.04.2013r. oraz późniejszymi aneksami do umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Świętochłowice w ramach, którego osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
   • - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   • - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   • - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zobacz także:

Aktywny samorząd 2019 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania
Aktywny samorząd 2019 – Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania (14.03.2019)
Moduły, obszary i zadania wsparcia. Druki do pobrania
zobacz więcej