Sobota 06 marca 2021

Bezdomność

9 / 02 / 2021

Bezdomność

OPS Świętochłowice – pracownik socjalny ds. bezdomność  w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 tel. 322455-104 wew. 39, ul. Katowicka 35 bądź bezpośrednio do służb miejskich

-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 3480899

-Straż Miejska 32 3491971

-Policja 32 3490266 lub 112