Czwartek 09 kwietnia 2020

Coby Starzikom żyło sie lepij

18 / 10 / 2018

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Coby Starzikom żyło sie lepij”

Jeśli jesteś osobą niesamodzielną i masz ukończone 60 lat to właśnie Tobie chcemy pomóc!

Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic

Oferujemy:

usługi asystenckie (osoby niepełnosprawne)

usługi opiekuńcze (osoby niesamodzielne)

usługi sąsiedzkie

teleopiekę

wsparcie psychologiczne

wsparcie prawne

 

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Katowicka 35, pokój 105 lub 106, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Zapraszamy od 1 października 2018

Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic