Sobota 06 marca 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

6 / 12 / 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje, że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program ten jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia. 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – zwany dalej FEAD.

 

Realizacja Programu na terenie Świętochłowic odbywa się przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK Katowice – Oddział Rejonowy PCK Świętochłowice.

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych trwa od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r.

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020?

Do korzystania ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych uprawnione są grupy osób najbardziej potrzebujące, tj:

  • bezdomni;
  • niepełnosprawni;
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie);
  • oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie;
  • na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

 

Jak uzyskać skierowanie?

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach kwalifikuje osoby oraz rodziny do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Terenowego Punktu (Rejonu) Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Rejon 1 (Centrum) – ul. Katowicka 35 pokój 101b tel. 32 245 51 04 wew 45

Rejon 2 (Centrum, Zgoda) – ul. Bytomska 8; pokoje 106, 107, 108, tel. 32 346 22 91-93

Rejon 3 (Lipiny) – ul. Wallisa 4; pokoje 104,105; tel: 32 770 91 90-94

Rejon 4 (Piaśniki, Chropaczów) - ul. Karpacka 3 pokoje 1, 3, tel. 32 770 75 17

 

 

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Żywność wydawana jest w magazynie żywności znajdującym się w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 35 w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz w czwartki i piątki w godzinach od 11:00 do 15:00

 

Jakie artykuły spożywcze można otrzymać?

W Podprogramie 2017 w skład paczki żywnościowej będą wchodzić takie artykuły jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron bezglutenowy kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy.

 

Zobacz także:

Program powiadamiania
Program powiadamiania (29.06.2011)
W roku 2007 Uchwałą nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dn...
zobacz więcej
Program pomocy dziecku i rodzinie
Program pomocy dziecku i rodzinie (06.12.2017)
Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sie...
zobacz więcej