Sobota 06 marca 2021

Program powiadamiania

29 / 06 / 2011

W roku 2007 Uchwałą nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.04.2007r. został uchwalony „Program powiadamiania służb ratunkowych przez osoby słabosłyszące i niesłyszące, mieszkańców Świętochłowic”.

 

Program ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich w życie społeczne poprzez podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych, które kształtowałyby właściwe postawy tych osób w sytuacjach zagrożenia. System opiera się na możliwości informowania służb ratunkowych bez konieczności przekazywania komunikatu werbalnie. Do osoby (której dane są w programie), która dzwoni z telefonu stacjonarnego lub komórkowego i nie jest w stanie przekazać jakiegokolwiek komunikatu o zagrożeniu zostaje natychmiast wysłana Straż Pożarna, która informuje inne służby o konieczności interwencji. Program jest corocznie kontynuowany i ulepszany. Corocznie odbywają się spotkania osób niepełnosprawnych uczestniczących w programie celem ich przeszkolenia.

 

Pełna treść programu do pobrania (tutaj)

Zobacz także:

Program pomocy dziecku i rodzinie
Program pomocy dziecku i rodzinie (06.12.2017)
Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sie...
zobacz więcej