Środa 19 czerwca 2019

Projekt „Parasol”

6 / 12 / 2017

Parasol - Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

 

Wartość projektu: 1 495 397,08PLN
Kwota dofinansowania: 1 271 087,52 PLN

 

Celem projektu jest złagodzenie czynników stymulujących proces wykluczenia i marginalizacji społecznej beneficjentów projektu poprzez:

  • usługi aktywnej integracji,
  • usługi zawodowe,
  • usługi  edukacyjne,
  • usługi środowiskowe,
  • usługi zdrowotne.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem, marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice oraz korzystających z pomocy i wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Okres realizacji projektu od 01.07.2015r. – 31.12.2017r.

Zobacz także:

Coby Starzikom żyło sie lepij
Coby Starzikom żyło sie lepij (18.10.2018)
Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic
zobacz więcej
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (06.12.2017)
Uchwała nr XXIX/347/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lut...
zobacz więcej