Sobota 06 marca 2021

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

6 / 11 / 2020

 

logotypyUE.png (2020-11-06 11:05:23)

 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

w okresie pandemii COVID-19”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020
Działania:    2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

 

Projekt finansowany z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Środki finansowe w ramach projektu są przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla jednostek instytucjonalnych pieczy zastępczej (1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1; 2. Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze „Wzrastanie”; 3. Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze „Nadzieja”;  4. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wspieranie w rozwoju”) i rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci - mieszkańcy Świętochłowic.

 

Informacje o projekcie:

  • Wartość projektu                    423 710,00 zł
  • Środki UE                                357 102,79 zł
  • Środki Budżetu Państwa      66 607,21 zł

 

Zobacz także:

Rodzina – bezcenny kapitał
Rodzina – bezcenny kapitał (08.10.2020)
Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, pro...
zobacz więcej
Coby Starzikom żyło sie lepij
Coby Starzikom żyło sie lepij (18.10.2018)
Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic
zobacz więcej