Sobota 16 stycznia 2021

Świadczenia Rodzinne

11 / 04 / 2011

Świadczenie "Za życiem"

Aby ubiegać się o świadczenie „Za życiem” należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”. Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), te...

Świadczenia rodzicielskie

Aby ubiegać się o świadczenie rodzicielskie należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/...

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Świadczenie „DOBRY START” Aby ubiegać się o świadczenie „Dobry start” należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021

Świadczenie wychowawcze - 500 plus -okres świadczeniowy 2019/2021 Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego -okres zasiłkowy 2019/2020 Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka-niezależnie od wysokości dochodów.

Świadczenia opiekuńcze - okres zasiłkowy 2020/2021

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2019/2020 oraz 2020/2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 oraz 2020/2021 Aby ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Akty prawne

Pliki do pobrania