Niedziela 12 lipca 2020

Świadczenia opiekuńcze

12 / 04 / 2011
Do świadczeń opiekuńczych zalicza się:
  1. Zasiłek pielęgnacyjny
  2. Świadczenie pielęgnacyjne
  3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Aby ubiegać się o świadczenia opiekuńcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w Dziale świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 112), tel. 32 346 22 83.

Wniosek można złożyć w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie.