Sobota 16 stycznia 2021

Świadczenie "Za życiem"

11 / 08 / 2020

Jednorazowe  świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu –„Za życiem”

 

Aby ubiegać się o świadczenie „Za życiem” należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia

„Za życiem”.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,

ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/84/86/87

lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w poniedziałki od godziny 7:15 do 16:45 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

W przypadku potrzeby skonsultowania się  z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanymi numerami telefonu.

 

Wymagane dokumenty

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

Świadczenie „ Za życiem” przysługuje:

  • matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód

 

W każdym przypadku:

 

  • WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem” - poprawnie wypisany (proszę                                o wpisywanie na wniosku nr tel. kontaktowego),
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa lub ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 

 

Poniższe dokumenty mogą być składane w formie kopii

  • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
    o przysposobienie dziecka,
  • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego -zaświadczenie z Sądu potwierdzające opiekę prawną na dzieckiem.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia „Za życiem” wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Świadczenie „ Za życiem” przysługuje w wysokości 4000 zł jednorazowo.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach darmowego konta.

 

Do wniosku o świadczenie „ Za życiem” dołączana będzie informacja RODO.

 

Wypłata przyznanego świadczenia „ Za życiem”a nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

 

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Świadczenia rodzicielskie
Świadczenia rodzicielskie (11.08.2020)
Aby ubiegać się o świadczenie rodzicielskie należy pobrać, wypełnić oraz z...
zobacz więcej
ŚWIADCZENIE
ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (29.06.2018)
Świadczenie „DOBRY START” Aby ubiegać się o świadczenie „Dobry start” na...
zobacz więcej