Środa 08 lipca 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się w formularzu poniżej. Zapoznaj się z regulaminem

Zapoznaj się z regulaminem Newslettera


Newsletter OPS – regulamin


 1. Wydawcą newslettera jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej OPS.
 2. Newsletter jest wysyłany przez OPS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanym dalej newsletterem.
 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty e-mail, który potwierdzi chęć otrzymywania newslettera.
 4. Newsletter  zawiera między innymi informacje o zmianach na stronie internetowej OPS.
 5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
  • wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.ops-sw.pl zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,
  • potwierdzenia chęci subskrypcji poprzez kliknięcie w link w przesłanym mailu.
  • Po wykonaniu tych w/w czynności użytkownik staje się subskrybentem newslettera.
 7. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w newsletterze.
 8. Zamówienie przez subskrybenta newslettera  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą newslettera.
 9. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
 10. OPS zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi newsletter. W przypadku dokonania zmiany regulaminu OPS poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
 11. OPS ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.